Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματά μου έχουν μετακινηθεί στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να διατεθούν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.
Παρακαλώ αναμείνατε... :)